#

Misja

1. Ochrona zdrowia, życia i mienia człowieka.
2. Kształtowanie właściwych postaw obywatelskich w zmieniającej się rzeczywistości.
3. Respektowanie powrotu do systemu prawa naturalnego wg standardu Siedmiu Praw Noego.
4. Troska o poprawność funkcjonowania zawartych sojuszy międzynarodowych wg kryteriów NATO i ONZ – zgodnie z ustaleniami władz Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
5. Współpraca z osobami fizycznymi i instytucjami wspierających globalny Pokój pod kierownictwem Prezydenta USA Donalda J. TRUMP i jego ponowny wybór na stanowisko Prezydenta USA.
6. Egzekwowanie Pokojowej Nagrody Nobla dla Prezydenta USA Donalda J. TRUMP z publicznie znanego wniosku Europejskiego Instytutu Technologii im. Alfreda Nobla i Institute of Warsaw Affairs.

#

GWARDIA NARODOWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Gwardia chroni osoby uczestniczące w przemianach cywilizacyjnych, respektując siedem praw Noego w standardzie ONZ i NATO.
2. GNRP patronuje dystrybucji certyfikatów adresowanych do społecznosci międzynarodowej i organizacji zajmujących się wdrażaniem trechnologii chroniących zdrowie i zycie człowieka dla zagwarantowania globalnego pokoju.
3. GNRP wspiera kandydaturę Jego Ekscelencji Donalda Trumpa do pokojowej nagrody nobla.

#

Donald J. TRUMP

Prezydent USA

#

Aaron I PAZ

Fundator

#

Shraque LICHTENSTEIN

Rabin opiekun duchowy

Ad.1 Siedem Praw Noego

1. Bałwochwalstwo – Nie będziesz oddawać czci przedmiotom wyobrażającym bóstwa (idolom)
2. Zabójstwo – Nie będziesz mordować
3. Kradzież – Nie będziesz kraść ani rabować
4. Rozwiązłość – Nie będziesz cudzołożyć ani żyć rozwiąźle
5. Bluźnierstwo – Nie będziesz bluźnić imieniu Boga
6. Okrucieństwo wobec zwierząt – Nie będziesz spożywać mięsa wyciętego z żywego zwierzęcia
7. Sprawiedliwość – Zorganizujesz system sądownictwa, by orzekać, wymierzać sprawiedliwość i dbać o przestrzeganie powyższych przykazań

© 2020 Gwardia Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej